top of page

Ampliación | casa O j i t o   d e   A g u a  Subachoque

Reforma_Subachoque_Fotos_Mateo_Pérez_0

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño:                              G l o r i a   S e r n a

Equipo:                              Fernando Sanchez Pacheco

Construcción:               lacaja a r q u i t e c t o s 

Localización:                 Subachoque,  Colombia.     

Fotografía :                       Mateo Pérez

https://www.archdaily.co/co/office/lacaja-arquitectos

https://archello.com/project/expansion-of-the-ojito-de-agua-house

bottom of page